Báo Giá

Bảng Báo Giá Sơn Expo

BẢNG BÁO GIÁ SƠN EXPO CHÍNH HÃNG

Bảng báo giá sơn Expo của chúng tôi được cập nhập liên tục mang đến cho quý khách nhiều thông tin hơn để có thể lựa chọn được sản phẩm sơn phù hợp. Mua ngay sơn Expo chính hãng từ nhà phân phối sơn Hợp Thành Phát uy tín nhất tại TP. HCM

BẢNG BÁO GIÁ SƠN EXPO MỚI NHẤT

Để được tư vấn chi tiết hơn quý khách vui lòng liên hệ với htpmart.vn theo số hotline 19006716

Hoặc xem bảng báo giá sơn EXPO mới nhất luôn được cập nhật.

CHỦNG LOẠI TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO SƠN POLY IN – NEW 
( Sơn nước nội thất Poly )
Lon/3.35 Lít 90,357
Th/18 Lít 373,890
SƠN EXPO EMUL IN 2
( Sơn nước nội thất Expo)
Lon/ 3.35 Lít 138,226
Th/18L 569,899
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT
( Sơn nước nội thất Expo Satin )
Lon/4.375 Lít 385,787
Th/18 Lít 1,389,058
SƠN EXPO CEILING WHITE Lon/4.375 Lít KO CÓ
Th/18 Lít 701,327
SƠN EXPO EASY INTERIOR
( Sơn nước nội thất Expo Easy )
Lon/3.35 Lít 105,652
Th/18 Lít 448,668
SƠN NƯỚC        NGOẠI THẤT EXPO SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/1 Lít 74,306
SƠN EXPO RAINKOTE M  – Màu Thường
  – Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/4.375 Lít 267,388
330,836
SƠN EXPO RAINKOTE  – Màu Thường
                                    – Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Th/ 18 Lít 897,336
1,076,350
SƠN EXPO EASY FOR EXT  – Màu Thường
                                       – Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )                     
Lon/4.375 Lít 267,105
285,233
SƠN EXPO EASY FOR EXT  – Màu Thường
                                       – Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )           
Th/ 18 Lít 855,415
1,023,099
SƠN
NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường
                                                           – Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )
                                    
Lon/4.375 Lít 520,330
572,732
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường
                                                           – Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )
Th/ 18 Lít 1,827,529
2,004,277
CHỐNG THẤM EXPO CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF                                              
(Hợp chất chống thấm pha xi măng)
Lon/4.375 Lít 369,641
Th/ 18 Lít 1,378,861
SƠN LÓT
 EXPO
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT                           
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo )
Lon/ 4.375 Lít 189,494
Th/18 Lít 785,169
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT                                               (Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo) Lon/ 4.375 Lít 231,132
Th/18 Lít 896,203
SƠN
DẦU
EXPO
Sơn dầu Expo ENA Lon/150 ml 20,300
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
                         – Màu còn lại trong bảng màu
Lon/375 ml 43,243
40,222
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
                         – Màu còn lại trong bảng màu
Lon/800 ml 84,975
79,121
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
                         – Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
                          – Màu còn lại trong bảng màu
Lon/3 Lít 300,812
250,960
270,221
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
                         – Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
                          – Màu còn lại trong bảng màu
Th/17.75 Lít 1,526,151
1,378,861
1,446,841
SƠN
DẦU
POLY        
SƠN POLY DẦU (NEW)
(Sơn dầu Poly)
Lon/375 ml 34,840
Lon/800 ml 70,435
Lon/3 Lít 242,179
Th/17.75 Lít 1,229,305
    SƠN LÓT
CHỐNG RỈ EXPO
SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)                     
(Sơn chống rỉ đỏ Expo)
Lon/800 ml 48,436
Lon 3 Lít 175,615
Th/17.75 Lít 870,144
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY)                           
(Sơn chống rỉ xám Lucky)
Lon/800 ml 50,419
Lon 3 Lít 200,258
Th/17.75 Lít 889,405
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED)                              
(Sơn chống rỉ đỏ Lucky )
Lon/800 ml 46,736
Lon 3 Lít 171,366
Th/17.75 Lít 784,036
SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED)                                    (Sơn chống rỉ đỏ Poly) Lon/800 ml 42,865
Lon 3 Lít 159,187
Th/17.75 Lít 743,248
SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY)                                 (Sơn chống rỉ xám Poly ) Lon/800 ml 47,680
Lon 3 Lít 174,482
Th/17.75 Lít 790,834
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất  Expo)
Bao/40kg 189,000
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT POLY POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Poly)
148,000
BỘT TRÉT EXPO PLUS NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Expo Plus )
159,000
BỘT TRÉT EXPO PLUS NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất Expo Plus )
185,000
CHỦNG LOẠI TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO SƠN POLY IN – NEW
( Sơn nước nội thất Poly )
Lon/3.35 Lít 87.725
Th/18 Lít 363.000
SƠN EXPO EMUL IN 2
( Sơn nước nội thất Expo)
Lon/ 3.35 Lít 134.200
Th/18L 553.300
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT
( Sơn nước nội thất Expo Satin )
Lon/4.375 Lít 374.550
Th/18 Lít 1.348.600
SƠN EXPO CEILING WHITE Lon/4.375 Lít KO CÓ
Th/18 Lít 680.900
SƠN EXPO EASY INTERIOR
( Sơn nước nội thất Expo Easy )
Lon/3.35 Lít 102.575
Th/18 Lít 435.600
SƠN NƯỚC        NGOẠI THẤT EXPO SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/1 Lít 72.142
SƠN EXPO RAINKOTE M  – Màu Thường
– Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/4.375 Lít 259.600
321.200
SƠN EXPO RAINKOTE  – Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Th/ 18 Lít 871.200
1.045.000
SƠN EXPO EASY FOR EXT  – Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )
Lon/4.375 Lít 259.325
276.925
SƠN EXPO EASY FOR EXT  – Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )
Th/ 18 Lít 830.500
993.300
SƠN
NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )
Lon/4.375 Lít 505.175
556.050
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )
Th/ 18 Lít 1.774.300
1.945.900
CHỐNG THẤM EXPO CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF
(Hợp chất chống thấm pha xi măng)
Lon/4.375 Lít 358.875
Th/ 18 Lít 1.338.700
SƠN LÓT
EXPO
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo )
Lon/ 4.375 Lít 183.975
Th/18 Lít 762.300
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT                                               (Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo) Lon/ 4.375 Lít 224.400
Th/18 Lít 870.100
SƠN
DẦU
EXPO
Sơn dầu Expo ENA Lon/150 ml 19.708
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/375 ml 41.983
39.050
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/800 ml 82.500
76.817
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/3 Lít 292.050
243.650
262.350
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– Màu còn lại trong bảng màu
Th/17.75 Lít 1.481.700
1.338.700
1.404.700
SƠN
DẦU
POLY
SƠN POLY DẦU (NEW)
(Sơn dầu Poly)
Lon/375 ml 33.825
Lon/800 ml 68.383
Lon/3 Lít 235.125
Th/17.75 Lít 1.193.500
    SƠN LÓT
CHỐNG RỈ EXPO
SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)
(Sơn chống rỉ đỏ Expo)
Lon/800 ml 47.025
Lon 3 Lít 170.500
Th/17.75 Lít 844.800
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY)
(Sơn chống rỉ xám Lucky)
Lon/800 ml 48.950
Lon 3 Lít 194.425
Th/17.75 Lít 863.500
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED)
(Sơn chống rỉ đỏ Lucky )
Lon/800 ml 45.375
Lon 3 Lít 166.375
Th/17.75 Lít 761.200
SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED)                                    (Sơn chống rỉ đỏ Poly) Lon/800 ml 41.617
Lon 3 Lít 154.550
Th/17.75 Lít 721.600
SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY)                                 (Sơn chống rỉ xám Poly ) Lon/800 ml 46.292
Lon 3 Lít 169.400
Th/17.75 Lít 767.800
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất  Expo)
Bao/40kg 189.000
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT POLY POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Poly)
148.000
BỘT TRÉT EXPO PLUS NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Expo Plus )
159.000
BỘT TRÉT EXPO PLUS NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất Expo Plus )
185.000
>>>  Bảng Báo Giá Sơn Nanpao
STT SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO
1 SƠN POLY IN – NEW
( Sơn nước nội thất Poly )
Lon/3.35 Lít 87,725
2 Th/18 Lít 363,000
3 SƠN EXPO EMUL IN 2
( Sơn nước nội thất Expo)
Lon/ 3.35 Lít 134,200
4 Th/18L 553,300
5 SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT
( Sơn nước nội thất Expo Satin )
Lon/4.375 Lít 374,550
6 Th/18 Lít 1,348,600
7 SƠN EXPO CEILING WHITE Lon/4.375 Lít Liên hệ
8 Th/18 Lít 680,900
9 SƠN EXPO EASY INTERIOR
( Sơn nước nội thất Expo Easy )
Lon/3.35 Lít 102,575
10 Th/18 Lít 435,600
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT EXPO
11 SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/1 Lít 72,142
12 SƠN EXPO RAINKOTE M

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)

Lon/4.375 Lít 259,600
13 321,200
14 SƠN EXPO RAINKOTE

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)

Th/ 18 Lít 871,200
15 1,045,000
16 SƠN EXPO EASY FOR EXT

– Màu Thường

– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )

Lon/4.375 Lít 259,325
17 276,925
18 SƠN EXPO EASY FOR EXT

– Màu Thường

– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )

Th/ 18 Lít 830,500
19 993,300
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO
20 SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR

– Màu Thường

– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )

Lon/4.375 Lít 505,175
21 556,050
22 SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )

Th/ 18 Lít 1,774,300
23 1,945,900
CHỐNG THẤM EXPO
24 CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF
(Hợp chất chống thấm pha xi măng)
Lon/4.375 Lít 358,875
25 Th/ 18 Lít 1,338,700
SƠN LÓT EXPO
26 SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo )
Lon/ 4.375 Lít 183,975
27 Th/18 Lít 762,300
28 SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT                                               (Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo) Lon/ 4.375 Lít 224,400
29 Th/18 Lít 870,100
SƠN DẦU EXPO
30 Sơn dầu Expo ENA Lon/150 ml 19,708
31 Sơn dầu Expo

– Màu 000, 111, 210

– Màu còn lại trong bảng màu

Lon/375 ml 41,983
32 39,050
33 Sơn dầu Expo

– Màu 000, 111, 210
– Màu còn lại trong bảng màu

Lon/800 ml 82,500
34 76,817
35 Sơn dầu Expo 

– Màu 000, 111, 210
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– Màu còn lại trong bảng màu

Lon/3 Lít 292,050
36 243,650
37 262,350
38 Sơn dầu Expo 

– Màu 000, 111, 210
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999

– Màu còn lại trong bảng màu

Th/17.75 Lít 1,481,700
39 1,338,700
40 1,404,700
SƠN DẦU POLY       
41  

SƠN POLY DẦU (NEW)
(Sơn dầu Poly)

 

 

SƠN POLY DẦU (NEW)
(Sơn dầu Poly)

Lon/375 ml 33,825
42 Lon/800 ml 68,383
43 Lon/3 Lít 235,125
44 Th/17.75 Lít 1,193,500
SƠN LÓT CHỐNG RỈ EXPO
45 SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)
(Sơn chống rỉ đỏ Expo)
Lon/800 ml 47,025
46 Lon 3 Lít 170,500
47 Th/17.75 Lít 844,800
48 SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY)
(Sơn chống rỉ xám Lucky)
Lon/800 ml 48,950
49 Lon 3 Lít 194,425
50 Th/17.75 Lít 863,500
51 SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED)
(Sơn chống rỉ đỏ Lucky )
Lon/800 ml 45,375
52 Lon 3 Lít 166,375
53 Th/17.75 Lít 761,200
54 SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED)                                   

(Sơn chống rỉ đỏ Poly)

Lon/800 ml 41,617
55 Lon 3 Lít 154,550
56 Th/17.75 Lít 721,600
57 SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY)

(Sơn chống rỉ xám Poly )

Lon/800 ml 46,292
58 Lon 3 Lít 169,400
59 Th/17.75 Lít 767,800
BỘT TRÉT EXPO
60 BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất  Expo)
Bao/40kg 189,000
61 BỘT TRÉT POLY POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Poly)
148,000
62 BỘT TRÉT EXPO PLUS NỘI THẤT
( Bột trét nội thất Expo Plus )
159,000
63 BỘT TRÉT EXPO PLUS NGOẠI THẤT
( Bột trét ngoại thất Expo Plus )
185,000
>>>  Bảng Báo Giá Sơn TOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *